Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JOKANOVIĆ RADE MIODRAG 270221 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVANOVIĆ MILOŠA SVETOZAR 18 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIJANOVIĆ MIJAJLA RADOJE 24 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUKIĆ BAJO RADOVAN 9 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BOJOVIĆ MARKA BLAGOJE 151122 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOKOTOVIĆ PETRA BLAŽO 160706 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUČUROVIĆ KRSTA VIDOJE 100623 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PINDOVIC PETAR BOŽIDAR 04 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STANIŠIĆ RADOJA MILORAD 24 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILIĆEVIĆ MIHAILA BLAGOJE 27 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAČKOVIĆ KRSTE MILUTIN 201091 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJIČIĆ NOVICA VELJKO 250510 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽARIĆ MILANA LJUBOMIR 041111 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ABRAMOVIĆ KRSTE MILAN 190111 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BOJOVIĆ MILOVANA MILUN 100717 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA