Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KOVAČEVIĆ BOŠKO PETAR 11 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOVAČEVIĆ GOLUBA VELJKO 70113 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOVAČEVIĆ SIME DRAGAN NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KROLICA LUKE JEVREM 6 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALATOVIĆ ĐURE VOJIN 21 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LJUJIĆ SIMO DARINKA 23 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LUČIĆ MIHAJLA RAKO 7 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MAROJEVIĆ MILETA BOGIĆ 25 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MAROJEVIĆ PETAR DUŠAN 28 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MARTINOVIĆ NIKO VASO 15 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIJUŠKOVIĆ SIMO ČEDOMIR 150322 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIJUŠKOVIĆ TODORA NIKOLA 5 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILIĆ DUŠAN MILUTIN MIĆA 31 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILIĆ MILOVAN DUŠAN 00 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILIĆ VUKOSAVA MILIVOJE 09 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA