Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MIRJAČIĆ NIKOLA RADISAV 13 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKOLIĆ MILOŠA ŠPIRO 08 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKOLIĆ SAVE PAVLE 30 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKČEVIĆ MILUTINA VLADIMIR 08 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PAPIĆ KOSTA ANDRIJA 27 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PAVIĆ BLAŽO OLGA 20 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PAVIĆ ĐURE DANKA 251216 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERISIĆ LAZAR KOSTA 98 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERIŠIĆ TOMA DAMJAN 16 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
POPOVIĆ NOVO VOJISLAV 230914 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
POPOVIĆ RADULA MILIVOJE 14 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PUROVIĆ GASO BLAŽO 250221 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOVANOVIĆ LAZARA MARIJA 220905 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOVIĆ NIKOLA DUŠAN 27 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOVIĆ RADOJA SIMO 12 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA