Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PERUČICA LUKE DANILO 080622 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ČOLAKOVIĆ RISTE DUŠAN 912 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERUČICA RADE NOVAK 270910 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJISIĆ NOVE VOJISLAV 280623 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MARKOVIĆ BLAGOJA GAŠO 181210 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOLOVIĆ MIRČETA MOMČILO 141013 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MARTINOVIĆ JOVANA NEDELJKO 090305 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEROVIĆ MAKSIMA MILORAD 080124 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOVIĆ JOVANA KRSTO 090909 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BEZNAREVIĆ TOME VIDOJE 220608 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULAJIĆ PERKA MIHAJLO 101122 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULAJIĆ TOME RADE 250823 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
CICOVIĆ ANDRIJE SVETOZAR 260426 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ERAKOVIĆ JANKA LAZAR 250512 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IKOVIĆ GAVRILA MILOSAV 280124 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA