Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MARKOVIĆ MIRKA PETKO 221022 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJIČIĆ MILJANA RADE 291123 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GLUŠAC ĐURE PETAR 230712 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KILIBARDA MITRA VOJISLAV 150611 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ALEKSIĆ PAVLA SAVO 180219 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DOKNIĆ ANDRIJE MILIVOJE 20824 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GROZDANIĆ BOŽE RADOSAV 30617 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KAKARAŠ GRUJICE MALIŠA 100724 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOPRIVICA OBRENA ANDRIJA 61223 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOVAČEVIĆ GOJKA NIKOLA 251025 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAZOVIĆ MILA JEREMIJE 141012 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ STOJANA ILIJA 200722 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIVKOVIĆ ŽIVANA VIDOSAVA 101027 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BACKOVIĆ SIME KRSTO 300820 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BIJELOVIĆ ARSENA DUŠAN 251028 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA