Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BJELICA JEFTE VUKAŠIN 160322 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KILIBARDA BOŠKA KOSTA 230914 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LUČIĆ PAJE MILOVAN 151010 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ZEČEVIČ NIKOLE SIMEUN 150121 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUKANOVIĆ JOVANA MILO 190515 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERUČICA LUKE DANILO 080622 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ NASTE VELJKO 240313 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BJELICA PETRA MIHAJLO 121021 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GAŠEVIĆ BOGDANA VOJIN 140323 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ RADOVANA VIDOJE 150623 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KRUŠKIĆ PERE MOMČILO 121124 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKČEVIĆ ĐORĐIJA VUKAŠIN 080928 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOSTIĆ LAZARA MIRKO 11120 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ANDRIJASEVIĆ RADE JOVAN 100910 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOLUBOVIĆ VUKOSAVA VUKOTA 201121 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA