Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BOROVINIĆ MILISAVA LJUBO 170414 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKOLIĆ JOVANA SAVO 100813 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILJANIĆ PETRA KRSTO 150418 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAOŠIĆ NOVAKA RADULE 130525 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BURIĆ RADOVANA MILOVAN 031227 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DELIBAŠIĆ SIME ŽARKO 130926 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILOVIĆ JOVANA VELJKO 020424 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKOLIĆ MIĆE SPASOJE 030522 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERUČICA RADE RADOMIR 180621 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TUPANJANIN LAZARA GAVRILO 100627 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUKANOVIĆ ŠALETE JOVAN 220925 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ALEKSIĆ SPASOJE PETKO 261008 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BANOVIĆ MILAN ĐORĐE 240431 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BEĆANOVIĆ SPASOJA MOMIR 111126 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MARKOVIĆ MILUTINA VELIŠA 220424 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA