Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VAVIĆ DUŠANA NIKOLA 011224 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VOJNOVIĆ NOVICE MILUTIN 070710 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJOVIĆ BLAŽA MILUTIN 010327 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUKOVIĆ MILANA NOVO 221023 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ZAJOVIĆ ALEKSE PUNIŠA 150813 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐELOŠEVIĆ DODE NOVO 30921 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUKANOVIĆ BLAGOTE MOJAŠ 151017 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DUBLJEVIĆ PETRA NIKOLA 171006 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠEKARIĆ KOSTE RADOMIR 190125 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GILJEN BLAGOJA VASO 20111 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOVAČEVIĆ ŽIVKA RADE 210327 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJADINOVIĆ PETRA PAVLE 140415 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJIČIĆ NOVICE TRIPKO 141107 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ ĐURE DIMITRIJE 11099 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVANOVIĆ MITRA BOŽIDAR 101026 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA