Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JUNČEVIĆ VUKOSANA NUA 161114 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LJAJČEVIĆ UJKA DEDA 150510 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERKAJ LJUCE VIKTOR 040824 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERKAJ MICKA MARKO 140714 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERKOVIĆ CALE FRANJO 200220 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERKOVIĆ ĐEKE MALJOTA 18 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TURUSKOVIĆ SELMAN ABDULAH 020323 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JUNČEVIĆ PRANTAŽA PRELJA 180814 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LJUCEVIĆ DOKE ZEFO 150227 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐURAŠEVIĆ MALJE DEDA 280218 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BALIDEMIĆ SULJA JUSUF 130510 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
AŠIKU PAVLA JOVAN 280825 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOVAČEVIĆ MILANA MIHAILO 230414 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐONOVIĆ PETAR 25 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILOŠEVIĆ RADOMIRA KOSANA 101124 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA