Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
POPOVIĆ RAKE VUKAŠIN 311019 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐURIĆ LJUBOMITA MILUTIN 210310 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUČINIĆ NIKOLE ĐORĐE 100426 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐELEVIĆ GAVRA ĐORĐ 160227 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIJOVIĆ GOJKA JOVAN 30 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BOŠKOVIĆ LAZARA VASILIJE 200424 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIŠUROVIĆ STEVANA ALEKSA 180426 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJOŠEVIĆ IVAN ĐOKO 200117 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MARKOVIĆ MILUTINA MILORAD 010126 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVANOVIĆ RADIVOJ MILJUŠA 120417 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BOLJEVIĆ MILUTIN MILIJA 140997 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
POLIĆ MIJE MATE 151124 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BOLJEVIĆ SIME LJUBOMIR 250730 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEJOVIĆ LAZARA JEFTO 29 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BRAJEVIĆ JOVE LAZAR 270328 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA