Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
POPOVIĆ MILOVAN LAZAR 081226
PURKOVIĆ ĐORĐE BORISLAV 010121
RADOVANOVIĆ SAVE SPASOJE 280105
RAKIĆ ALEKSANDAR 270124
RISTIĆ MILOJA MILORAD 150126
ROSIĆ VLADIMIRA MOMCILO 040807
SARAJLIĆ NIKOLE PAVLE 040512
STEVANOVIĆ ALEKSANDRA MILAN 101111
STEVANOVIĆ RADOVANA MOMČILO 150909
SUŠIĆ LJUBISAVA RADISAV 050511
TODOROVIĆ DUŠANA BOŽIDAR 110631
TRAJKOVIĆ MILIVOJA LJILJANA 011128
VELJKOVIĆ LAZARA DIMITRIJE 151011
VUJINOVIĆ MILANA VITOMIR 180817
ŠEVALJEVIĆ MARKA JOVAN 070726