Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŽIVANOVIĆ SVETOLIKA DRAGOLJUB 180818
ŽIVKOVIĆ ŽIVANA MILIVOJE 150325
ŽIVOJNOVIĆ ŽIVOINA MILOSAV 220111
DIMITRIJEVIĆ ISAILO BRANISLAV 121012
KONSTANTINOVIĆ DRAGOŠ ĐORĐE 50912
MARKOVIĆ MILIĆ MILUTIN 150819
PAVLOVIĆ MILIJE SVETOLIK 260524
PAVLOVIĆ RADOVAN BORISAV 220510
MIRIĆ MILANA OLIVERA 261023
PAVKOVIĆ IVANA ALEKSANDAR 150592
IVANČEVIĆ TODOR RADE 020814
MARINKOVIĆ MARINAKA SILVIJE 180921
MILANOVIĆ RAJKO BOGDAN 131203
STEPANOVIĆ LAZARA RELJA 29
STEVANOVIĆ MOMČILA DRAGOLJUB 060926