Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VUKAJLOVIĆ SVETOZAR RADOSLAV 32
ALEKSIĆ MARKO ORAGOLJUB 231015
BOGDANOVIĆ MILIVOJ MILUTIN 150429
BOLJANOVIĆ ĐORĐE PETAR 181227
BONAČI IVAN MILORAD 240326
BORISAVLJEVIĆ SVETISLAV BRANKO 010129
BOROVIĆ MILUTIN DUŠAN 060931
GLISIĆ STOJAN JOVAN 180730
JANKOVIĆ DRAGOMIRA VLADIMIR 80630
JOKSIĆ MOMČILO IVAN 40904
JOVANOVIĆ GAVRILA JOVAN 300327
JOVANOVIĆ ĐURE SLOBODAN 281012
KALINIĆ PETAR LJILJANA 170830
KRSTIĆ BORIVOJ DANICA 80327
KRSTIĆ DRAGOLJUBA STOJAN 170330