Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KRSTIĆ MIHAILA MILIVOJE 171032
KUJUNDŽIĆ VLADIMIR MILOVAN 60225
KUZMANOVIĆ MILAN ALEKSANDAR 60525
LAJTHMAN KARLA BRANKO 201216
LAZAREVIĆ ATANASIJA MILAN 40816
LAZAREVIĆ RADOJA MILIVOJE 280819
LAZAREVIĆ SVETOZAR ZORA 120126
LUKIĆ LJUBOMIRA ILIJA 100733
LUKIĆ RADOSAVA 10524
MANDIĆ RADOJE ALEKSANDAR 160121
MARINKOVIĆ BOŠKO BORIVOJE 240430
MATIJAŠEVIĆ RADIVOJA ANDRIJA 140128
NEŠIĆ DRAGOLJUBA MIODRAG 090923
NIKOLIĆ KRSTO JOVAN 020207
NINKOVIĆ DANILO NIKOLA 28