Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
RISTIĆ JOVANA DIMITRIJE 250918
ANTONIĆ RAJKA MOMIR 250717
JOVIČIĆ NIKOLE ŽIKA 080734
BOGOJEVIĆ SLAVKA MILORAD 140809
ŠERER RAJKA SRĐAN 190432
ŠOTRA DANILA MILENKO 110818
ŠTEFANAC JOSIPA MIROSLAV 201021
HADŽIPEŠIĆ STOJANA MIHAJLO 200509
POPOVIĆ PETRA ARSENIJE 140126
ĆIRKOVIĆ RADOMIRA NIKOLA 270327
ĐURIĆ BOŽIDARA RADOMIR 281215
MARKOVIĆ DIMITRIJA MIROSLAV 030222
POPOVIĆ MILIVOJA RADOMIR 250323
MARIĆ BRANISLAVA PETAR 050226
PAVLOVIĆ BOGOLJUBA STANOJE 281130