Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐUKANOVIĆ MILORADA PETAR 81010
ŽIVADINOVIĆ ŽIVADINA ŽIVOJIN 160123
ŽIVKOVIĆ MILOJE SLOBODAN 031219
ŽUJIĆ DRAGOLJUBA MILIVOJE 30
ŽUJIĆ ILIJA DRAGOLJUB 250306
TODOROVIĆ BOŽIDAR VLADISLAV 251216
PAVLOVIĆ PETRA STEVAN 200226
STOJANOVIĆ TRAJANA ZORAN 230207
POPOVIĆ VASILIJA ŽIVKO 010412
ANTIĆ ŽIVKO OLGA 211022
ATANACKOVIĆ PETRA ALEKSANDAR 160831
AĆlMOVIĆ VELIMIRA LJILJANA 110928
BLAGOJEVIĆ BLAGOJA LJUBODRAG 210928
BOŠNJAK MILANA LJUBOMIR 251227
BRAJKOVIĆ DRAGUTINA PETAR 110224