Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PESTIĆ MIODRAGA DOBRIVOJE 231027
PETROVIĆ NIKOLA ŽIVAN 130806
POPOVIĆ BORIVOJE DRAGOLJUB 070227
POPOVIĆ PETRA ŽIVAN 060524
RADOJEVIĆ BORIVOJE ŽIVOSLAV 150727
RADOSAVLJEVIĆ MILOJA BORISAV 150323
RAJKOVIĆ MILANA LEPA 250110
RENOVICA BOŽIDAR VLADIMIR 240828
RISTIĆ PETRA NADEŽDA 030826
RUVARAC BRANISLAV DRAGOLJUB 290524
SAVIĆ MIODRAGA ILIJA 130714
SAVKOVIĆ JOVANA TIHOMIR 021224
SPASOJEVIĆ MILANA MILIJA 230825
STANKOVIĆ BLAGOJA MILIVOJE 060331
STANKOVIĆ SVETOZARA MIODRAG 090125