Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
STEFANOVIĆ KOSTA MARIJA 181018
STOJANOVIĆ NIKOLE MIHAJLO 170808
STOJIČEVIĆ DRAGUTINA STOJANKA 120325
TAJTACAK IZRAILO DAVID 130299
TAUTOVIĆ BLAGOJA RADOJICA 231122
TODOROVIĆ NIKOLE DIMITRIJE 290108
TODOROVIĆ SLAVOLJUBA BORISAV 111119
TODOROVIĆ STOJANA SVETISLAV 150417
TODOROVIĆ VELJKA BOSILJKA 021024
TODOROVIĆ ŽIVANA ALEKSA 201008
VELICKI LUKE MILORAD 020125
VIDAKOVIĆ ŽIVOJINA SLOBODAN 240702
VUČKOVIĆ VELISAVA MIROSLAV 130927
ZRNIĆ GRGE JELISAVETA 191122
ĆIRIĆMILOŠA RADOJE 061011