Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KOSIJER NIKOLE MILAN 310330
PEROVIĆ ALEKSANDRA MARICA 140125
FERFOLJA FRANCA ANDRIJA 160929
RAK SVETOZARA RADMILA 160425
DANILOVIĆ ZARIJA DANILO 240924
POPOVIĆ ĐURE BORIVOJE 071224
VUČETIĆ GNJATIĆ M. ALEKSANDRA 190130
VILOV SEKULA DUŠAN 160822
RADIVKOVIĆ JOVO RADISAV 260526
BOLJEVIĆ NIKOLA VLADIMIR 251027
VUKANIĆ STANIŠE MILA 20
ĆIRKOVIĆ BORIS MILAN 31
GNJATOVIĆ RADISAV DRAGINJA 160204
MIKOVIĆ VUKO OLGA 151227
SREČKOVIĆ MIHAJLA RADOMIR 150128