Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VOJNOVIĆ DIMITRIJA MIHAJLO 110922
STOJANOVIĆ STANIMIRA DRAGOSLAV 011224
BOGDANOVIĆ DRAGUTINA BOGDAN 030721
VASKOVIĆ ĐORĐA NIKOLA 100328
STOJANOVIĆ A. VLASTIMIR 120125
PETROVIĆ BRANKA ALEKSANDAR 221122
JOVANOVIĆ VOJINA TODOR 311213
AKSENTIJEVIĆ VLADIMIRA DANICA 151025
ANTONOVIĆ NIKOLA DIMITRIJE 161125
BOBERIĆ BOŠKA LJUBOMIR 141119
BONAČI IVANA BRANKA 140124
DIVAC ĐORĐA ALEKSANDAR 270320
GARDIĆ MILORAD DOBRIVOJE 60929
GRMINOVIĆ KOSTE PETAR 60526
JOVANOVIĆ BOGOMIRA ALEKSANDAR 190728