Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KATIĆ SVETOZARA STOJADIN 120806
KREKIĆ BOGDANA SLAVKO 130326
MIHAJLOVIĆ MARKA ILIJA 40696
PETROVIĆ ŠPIRE DRAGUTIN 030229
PRAPORCETOVIĆ LJUBIŠE MIHAJLO 211209
STOJIĆ IVANA RADISAV 110823
NASTIĆ LADISLAVA TANASIJE 150821
SEKULIĆ ĐORĐA VLADO 101124
STOJANOVIĆ IVANA SAVO 211029
TODOROVIĆ DUŠANA SVETISLAV 280727
VATOVIĆ BLAGOJA SRETEN 300629
MILUTINOVIĆ DRAGUTINA MILUTIN 310821
MILIVOJEVIĆ MLADENA VLASTIMIR 190807
VUJANOVIĆ MILUTINA ŽIVOJIN 240624
ANDEVELIĆ SAVA VELIMIR 140413