Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ČEŠIĆ IVAN JOSIP 0
ERCEG OBRADA MARKO 30
PUNOŠ JAKOVA PETAR 190319
ŠULJIĆ JOSIPA VJEKOSLAV 180812
VIDUČIĆ MATE MIRO 180521
PESTIĆ NIKOLA ANĐELKO 170825
BASIOLI LOVRE SREĆKO 160426
PEROJEVIĆ SAMUEL DALIBOR 10
PEROŠ MIROSLAV NEVEN 29
ČMELIĆ ŠIME MARICA 61026
PESA GRGE MARIJAN 170309
MAZIJA FRANE ŠIME 240910