Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PUTNIK ALEKSANDRA BRANKO 281118
RUŠINIC JAKOVA MIROSLAV 220322
ZLATIĆ MATKA SAVO 140712
ĆERNEKA DINKA NIKOLA 251194
ŽIVKOVIĆ NIKOLE MATE 180727
ŽERJAVIĆ MIRKA LADISLAV 270393
EĆIMOVIĆ ANTONA TOMO 281216
FABIJANIĆ IVANA MIHOVIL 271123
FILIPOVIĆ ANTE PERO 221121
VAMBERGER TOMAŠA IVAN 170713
CVETIĆ EDVARD ALBIN 160225
JAKŠIĆ BLAGOJE GAVRILO 290798