Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
TOMNIĆ MILAN VOJISLAV 19 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DIMIĆ MILE VASO 240228 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RAJČEVIĆ JOVNA MILOŠ 070924 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DESNICA LUKE MILAN 151027 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SINGER JOSIPA ACO 260123 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GVOZDEN ALEKSANDAR ANDRIJA 141120 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SPEVAK SAMUILA ANA 160329 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PALEŠ PETRA PETAR 020625 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VARGA JANA JAN 230329 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MAJER ANDREJ IVAN 130724 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽEMBERI JANA JAN 031224 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BRACANOVIĆ PERO ILIJA 150721 BAČKI PETROVAC NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FRANJO JOVANA JOVAN 230918 BAJINA BAŠTA UŽICE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
AKSE!NTIJEVIĆ LJUBOMIR MILORAD 50829 BAJINA BAŠTA UŽICE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PURTIĆ LJUBINKO MIROSLAV 191028 BAJINA BAŠTA UŽICE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA