Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SMILJANIĆ ISAILA NIKOLA 150511 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARIJAN ĐURA NEDELJKA 050613 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVIĆ PETRA PETAR 091096 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DUMENCIĆ IVANA JOSIP 130521 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETROVIĆ STJEPANA PETAR 010506 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SERTIĆ MATE MILE 290909 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VIDAKOVIĆ IVANA MARKO 110913 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARIJAN ĐURA JOVO 09 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVIĆ IVAN FRANJO 10 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
NOVAKOVIĆ DUŠANA OBRAD 271118 BUJE PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADENKOVIĆ JOVAN ČEDOMIR 031128 BULINAC BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BONČIĆ STJEPANA ĐUKA 240824 BULINAC BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
IVANČIĆ IVANA IVAN 280126 BUZET PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SRZENTIĆ ANTONA DRAGICA 191112 BUZET PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FINDERLE DAVID VLADO 310126 BUZET PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA