Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KOLOVIĆ JANEZA IVO 190217 GROSUPLJE LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
IŽAK ABELA IVAN 060821 HRASTNIK LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HERCEG IVAN MARIJAN 150812 HRASTNIK LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KISEL KARELA FRANC 210515 HRASTNIK LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BRUN HERMAN FRANC 280417 HRASTNIK LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BRUN HERMAN HERMAN 070496 HRASTNIK LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BRUN JANKO IVAN 200412 HRASTNIK LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
SKUŠEK EDUARDA EDO 050908 HRASTNIK LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KOS NIKOLE STJEPAN 170725 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PLESNICAR JOŽEFA JOZE 210218 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BRATUŠ SLAVICA 071022 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT JOŽE JOŽE 30293 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KARL ANTON VLADIMIR 25 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
MAŽGON IVAN JANEZ 250523 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PODOBNIK IVAN MARIJA 060919 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA