Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
NESTOVSKI GLIBOR STEVO 050305 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PAŠANAKU TAKI TAŠULI 250127 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PETKOVSKI STEFAN SLAVKO 150323 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SVETIJEV KOSTA CANE 080621 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TALEVSKI PETAR ŽIVKO 240428 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VELJANOVSKI ILIJE TOMA 24 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
FOTEV BOGOJA JONČE 141222 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DAMJANOVSKI ĐORĐA RISTO 290313 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GAŠTEVSKI MIHAILA PANDE 150813 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GIGOVSKI NAUM PASKO 90701 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IL IJEVSKI NASTE PETAR 211108 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ILIJEVSKI GOŠE VASIL 251121 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ILIJEVSKI PETAR PAVLE 290621 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KERMELOVSKI TROJAN SIMO 240213 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NIKOLOVSKI TOME ALEKSANDAR 201129 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA