Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
RISTEVSKI LEFTERIJA ALEKSANDAR 1410821 BROD OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SILJANOVSKI NANKO EFTO 190420 BROD OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RADEVSKI KIRO DUŠAN 100431 BUTELJ SKOPLJE NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
URDAREVSKI STOJANA DRAGIŠA 180721 BUTELJ SKOPLJE NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ARAPI RUSTEM BEĆIR 19 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
AGOLI ZIJE KEMAL 221018 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DURAKU HASANA DURAK 10322 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
FETAU AĆIFA ENVER 140811 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MARKE FERE IZET 150515 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MARKE RIZE DŽETAN 180510 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SELIM ŠADIKA ŠUKRI 130812 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BORUČO METUŠA SURIJA 29 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HORVATI VEHBA ŠABAN 290420 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KODRA SULEJMANA DŽAFER 20423 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GORENCA FERATA ETHEM 250825 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA