Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SALI ESAD ESMAIL 050522 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SALIJU FAIKA IDRIZ 060221 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TOROZI ŠABAN JUSUF 251225 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MAJTRA ZEĆIRA JUNUS 00 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LEŠI RIZA ŠEFKI 61212 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BRANKOVIĆ BRANKO 36 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJANOVIĆ MILANA ALEKSANDAR 270330 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SEKULIĆ JOVAN PETAR 090714 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JUKOVISKI NIKOLE KOSTADIN 050429 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMITROVSKI HRISTO PAVLE 100723 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
AVRAMOVSKI PANE METODIJE 290120 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ČADIKOVSKI KOSTE NIKOLA 50516 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOSIFOVIĆ ANDON JONČE 20 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DRAKULOVSKI MELKO METODIJE 190509 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DRAKULOVSKI MELKO STEFAN 180318 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA