Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SOKOLOV RAJKA MIHAJLO 120432 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SOKOLOV RAJKA STOJMEN 160725 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ALEKSOV IVAN GEORGI 110511 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MLADENOVIĆ TODORA DELČA 97 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DŽONEV ILIJE KIRIL 150323 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CEKOV JORDAN KIRIL 300114 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ELENKOV METODIJA RADOVAN 131130 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IVANOV ALEKSE SLOBODAN 300433 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IVANOV DRAGA DMITAR 041230 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IVANOV SOKOLA IVAN 150621 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JELENKOV GERE STJEPAN 260126 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOLEV ILIJE DANČO 140724 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MANČEV GENADIJA NIKOLA 180831 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILEV SIME BOJAN 140826 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOŠEV GRIGORA VASIL 191027 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA