Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PEKAR ANTUNA ANTUN 130220 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SOLGA JOŽEFA JOŽEF 250520 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LERIK PETAR IŠTVAN 97 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČERVENAK IMRE IMRO 13 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČERVENAK PAL PAL 13 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BALINT PETRA ANDRIJA 280523 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BLAN FRANJO KARLO 280331 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FAZEKAS JANOŠA JANOŠ 090925 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČERVENAK PETRA PETAR 250921 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PATARČIĆ PAVCE LAJOŠ 080203 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ARSIĆ ZIVKO NIKOLA 41227 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUNJAK TODORA MILAN 010525 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
OBRADOVIĆ RADE MILE 070222 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČOLIĆ JOVANA MILENKO 210829 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BAŠIĆ MILOŠA ČEDOMIR 031130 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA