Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PALAMAREVIĆ DIMITRIJA VUKICA 270121 GNJILANE AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PALAMAREVIĆ PAVLA ŽIVKO 120318 GNJILANE AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARKOVIĆ STOJANA VLADIMIR 270233 GNJILANE AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BIĆAJ ALIJE SMAIL 150210 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĆETAJ ADEMA KADRIJA 0307 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BARJAKTARAJ ABAZA KURT 150200 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BIĆAJ ALIJE SMAIL 150210 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BIĆAJ ALIJE TAHIR 84 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐOCAJ SALIHA ĆERIM 17 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐOGAJ SMAILA AHMET 12 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BIĆAJ IDRIZA JUSUF 150532 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VLAHOVIĆ MINE BOŽIDAR 251228 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PEROVIĆ MIHAILA MILUTIN 200728 ISTOK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ADEMI BAJRAMA AVDULJ 150317 KAČANIK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SOPA MISIMA HALIM 030213 KAČANIK AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA