Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BENDEKOVIĆ DRAGUTINA ZDRAVKO 050227 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLAIĆ IVANA STJEPAN 90225 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POŽGAJ ALOJZA MIJA 020422 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SVATON DRAGUTINA FRANJO 201018 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠEIĆ IVANA MATO 211120 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA