Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JUGOVIĆ MILANA MIRKO 211112 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOTUR MILAN PETAR 240826 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČIĆ MILANA SVETOZAR 120925 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČOLAK NIKOLE LJUBAN 20815 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GOVEDAR VIDO SLAVKO 190927 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JANJUŠIĆ JOSIPA BLAŽ 161010 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽNIDAR PAULA 240616 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TRKULJA MANE MILE 271030 NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠURKALEVIĆ STEVANA RADE 120424 NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽICINA NIKOLE MILKA 091002 NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PECIKOZA PAJA PAJA 29 NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠURKALOVIĆ SVETOZAR NIKOLA 230318 NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JERIĆ MIHAJLA LJUBOMIR 240732 NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARIĆ STANKA SLAVKO 070821 NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKELIĆ BOŽE DRAGAN 060123 NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA