Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MAROVIĆ BOGDANA GORDANA 26 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADULOVIĆ ĐURO BOŽO 12 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TATALOVIĆ STEVAN MILOŠ 23 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRBA DANILA MILE 151112 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRKOVIĆ MILETE ĐURO 250519 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JAKOVIĆ ILIJE NIKOLA 51208 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLIPA MANA MILE 10712 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOVAČEVIĆ RADA BOGDAN 130800 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAMULA JOSIPA BOŽO 221818 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OGRIZOVIĆ NIKOLE ĐURO 290514 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PEŠUT ILIJE MIĆO 050518 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TATALOVIĆ ĐURE MIHAILO 091125 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TOMIĆ ILIJE MILAN 250828 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VORKAPIĆ MILOVANA MILE 020824 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKELIĆ MILENKA SAVO 90108 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA