Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SUŠANJ NIKOLE NIKOLA 230735 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FRANJKOVIĆ ANTUN IVAN 51001 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUČKOVIĆ NIKOLE MILE 120600 VRBOVSKO OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUČKOVIĆ LAZO RADE 251109 VRBOVSKO OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAŽURAN JOSIPOV NIKOLA 281331 VRBOVSKO OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA