Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠTAJDUHAR FRANJE MARIJAN 240913 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BROŽIČEVIĆ VICKA JOSIP 160428 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOMIJAN IVANA ZDRAVKO 141128 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LONČARIĆ MIHOVILA VILIM 260823 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BALEN IVANA TOMO 211211 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KRIŠKOVIĆ PETRA ANTE 140920 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KRŠUČ IVANA FRIDRIH 301027 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ANTIĆ NIKOLE LUKA 121024 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BALEN IVAN DRAGUTIN 110300 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BELOŠEVIĆ STANKA DANE 171205 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JOVANOVIĆ IVANA IVAN 151226 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLARIĆ IVAN SLAVKO 27 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LONČARIĆ MIHOVIL VJEKOSLAV 300712 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANESTAR JOSIPA MIHOVIL 01 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARVIĆ MIHOVIL BARTOL 09 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA