Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VRZELA ŠTEFANA ŠTEFAN 220626 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
LANŠČEK MIHE STEFAN 170627 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BARANJA IVANA EVGEN 100931 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
FARTELJ JANEZA JOŽE 100527 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KOVAČ LUDVIKA LUDVIK 60814 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KUZMA JOŽEFA ALOJZ 230720 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
LANŠČEK ADAMA ALEKSANDAR 10323 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BANKO FRANCA ŠTEFAN 100425 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
POČIĆ MATIJE DEZIDER 070621 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HAJNER OSKAR LUDVIG 21023 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
ROŠANOV IGOR NIKOLAJ 250324 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
VAŠ KARELA VILJEM 28 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KOLENC VIKTORA STANKO 50931 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KORNHAUZER IVAN IVAN 101200 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
ZELENIKA MARTINA STEFAN 300811 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA