Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KATANA SULEJMAN IBRAHIM 180111 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MATIJEVIĆ STJEPANA IVAN 200107 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAČIĆ BEGA FERID 050510 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TUKERIĆ JOSIPA IVAN 050407 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAĆIRBEGOVIĆ SALIH RAGIB 201020 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
OSMANČEVIĆ ZAIMA ASIM 010119 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ROMANO ALBERTA BETIKA 220920 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
LATINOVIĆ DUŠANA VLADO 180528 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BEUK LAZARA DRAGUTIN 060529 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VEKIĆ OSTOJA DUŠAN 270718 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RONČEVIĆ MILANA NIKOLA 300517 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PETKOVIĆ BRANKO RANKO 190626 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SUBOTIĆ ALEKSE MILORAD 010323 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZULUMOVIĆ PETRA IVAN 080222 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZVIJERAC SIMEUNA BRANKO 080222 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA