Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠUŠNJAR TRIVUNA MOMČILO 080323 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JUKIĆ JAKOVA BOGOMIR 121223 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MIJIĆ DUŠAN OSTOJA 101128 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NUHANOVIĆ SULEJMAN MUSTAFA 25 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BULAJIĆ MILJKO STEVAN 220726 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PETROVIĆ LUKE ORPAD 140227 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DUKIĆ STOJANA MIRKO 201218 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PETROVIĆ STOKA NOVAK 150425 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RADISIĆ PETRA NEMANJA 020224 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
POPOVIĆ MLADENA VUKOSAVA 191112 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
CEROVIC MIĆO DUŠAN 28 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TOPIĆ KOJO VOJISLAV 25 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BEKIĆ TOME SIMO 160220 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DEDIĆ ALIJE IDRIZ 70324 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KUBLEKA OSKARA BORIVOJE 160921 KOTOR VAROŠ BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA