Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GINOVSKI KARAĐOV VASIL 91024 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ISJANOVSKI NEGRIJA NIKODIM 150609 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MATEVSKI LAZARA BORO 120218 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
POPOVSKI IVANA PAVLE 100727 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RAIČKI ZAFIRA JOVAN 250817 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SEKOVSKI SERAFIN KOSTA 210527 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TASEVSKI KUZMAN TALE 210308 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ČADIKOVSKI ĐORĐE LAZAR 190426 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ČUPOSKI TOMO ATANAS 210118 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŽEPČEVSKI ARSE SIMO 010324 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LABROVSKI MIHAJLA JORGO 300324 KIČEVO OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GRUJIĆ GVOZDENA BRANISLAV 110409 KIČEVO OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GRUJIĆ GVOZDENA DARINKA 61211 KIČEVO OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STRAINOVIĆ JOVAN PETAR 070126 KIČEVO OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ĐURIĆ PETRA MILOŠ 171124 KIČEVO OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA