Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĆOSOVIĆ BOŠKA VUKOSAV 130526
ĆOSOVIĆ STEVANA MIRKO 180921 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆOSOVIĆ ALIJE HUSEJIN 250529 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆOTI JOVE VLADISLAV 281223 DONJI MIHOLJAC NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĆUFKA VASILIJE ALEKSA 150899 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆUFKA VASILIJA KOSTA 270597 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆUIĆ BOŽE NIKOLA 181211 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĆUIĆ MILE RADE 030210 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĆUK DANE MILAN 111022 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĆUK DANILA VLADIMIR 150415 ČAPLJINA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĆUK DANILA PETAR 190822 KIKINDA ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĆUK JAKOV STANKO 03 OPATIJA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĆUK MUJO HUSEIN 23 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĆUK PETRA PETAR 130923 GRAČAC GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĆUK PETRA TODOR 250428 RADOVLJICA KRANJ NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA