Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐAPIJAŠ MAĆASA FERENC 260320
ĐEDOVIĆ BEGE SALKO 60523
ĐEDOVIĆ MARKOV JOVAN 281203 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐEDOVIĆ VASKA VUKO 130822 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐEKIĆ BADA DUŠAN 20 VRŠAC PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐEKIĆ NIKOLA PETAR 150529
ĐEKIĆ NIKOLE DUŠAN 3 STARA PAZOVA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐEKIĆ TOME ANDRIJA 181024
ĐEKIĆ TOMA MIĆA 100821 DERVENTA DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĐEKOVIĆ MILIVOJ DANICA 150521 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐEKOVIĆ BOGDAN DRAGINJA 161010 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐEKOVIĆ NIKOLE NIKO 121016 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐEKOVIĆ JOVANA MILUTIN 41226 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐELAJLIJA PAJO DUŠAN 11
ĐELDUM JAKOVA ANTE 170222