Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐUROVIĆ PERO JAGOŠ 261120 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ LUKE ANDRIJA 231105 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ STEVAN RAJKO 100126 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐUROVIĆ LUKA MOMČILO 170223 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ PUNIŠE KRSTO 270904 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ VUKOLA BLAŽO 150428 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ SAVE VASO 170428 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ MILA ČEDOMIR 110329 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ SIMO JOVAN 150126 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐUROVIĆ JANKA ZDRAVKO 130317
ĐUROVIĆ MILOVANA BOSA 100325 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVSKI RAFAILO LAZAR 301214
ĐUSTI PETRA IVAN 30898
ĐUZELBEG NAZIFA SULEJMAN 140114