Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐELEVIĆ GAVRA ĐORĐ 160227 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐELILI SMAILA MAKSUT 100536 PREŠEVO VRANJE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐELINEO MATE NEVENKA 13
ĐELOŠEVIĆ DODE NOVO 30921 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐEMIDŽIĆ SMAIL MUNIB 10927
ĐEMROVSKI JOVANA SAMUEL 24
ĐENARI SAFETA KREŠO 26
ĐENEŠ STEVANA IVAN 250522
ĐENIĆ MILORADA LJUBODRAG 27
ĐERHOVIĆ MILADINA RADOSLAV 211021 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐERIĆ DOMA BOŠKO 23
ĐERIĆ PETRA MILAN 101120 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĐERIĆ PANTE MILOŠ 280625
ĐERIC SAVE ANĐELJKO 101021 MOSTAR MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĐERKOVIĆ MILIĆA DARA 70124 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA