Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐONOVIĆ ILIJE SVETOZAR 120230 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐONOVIĆ ANDRIJE UROŠ 210506 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐORĐEVIĆ STOJADINA SVETISLAV 10126
ĐORĐEVIĆ TRAJKA MITAR 170424
ĐORĐEVIĆ SVETOZARA DRAGUTIN 51024 BUJANOVAC VRANJE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐORĐEVIĆ DIMITRI ALEKSANDAR 120723 SMEDEREVO SMEDEREVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐORĐEVIĆ SVETOZARA BUDIMIR 20214
ĐORĐEVIĆ BOŽIDARA ČEDOMIR 141230
ĐORĐEVIĆ ALEKSA MIODRAG 25
ĐORĐEVIĆ DIMITRIJA MILISAV 240426
ĐOROJEVIĆ TANASIJE SAVO 200125 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐORĐEV MITE KIRO 120428 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ĐORĐEVIĆ MARKA VLADIMIR 10121 GNJILANE AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐORĐEVIĆ SAVE STEVAN 170312
ĐORĐEVIĆ BOGOMIRA MIODRAG 170212