Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠAĆIRI BAJRAMA REFIK 150320 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAĆIRI BAJRAM MEDŽIT 021018 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAFRANAC MILOŠA DUŠAN 050109 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠAHBEGOVIĆ OSMAN SMAIL 26 MAGLAJ DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAHIMPAŠIĆ ZAIM HILMIJA 12 ROGATICA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAHINI RASIMA ŠABAN 230430 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAHINOVIĆ MUJO REŠID 050511 VISOKO SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAHINOVIĆ MUJO REŠID
ŠAHPAZOVSKI PANO LANO 300314 KAVADARCI TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAHTUL ALOJZA ANTON 130916 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAHU NURIJA RIZA 050614 GOSTIVAR TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAIN JOVAN SVETOZAR 150515 DRNIŠ ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠAINOVIĆ SMAIL EMIN 150123 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠAINOVIĆ SMAILA ŠABAN 280122 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠAINOVIĆ STEVE JOVO 131127 UDBINA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA