Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠAJN JOSIPA EMIL 260315 SEŽANA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
ŠAKIĆ ABDULAHA HAMDIJA 130328 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAKIĆ HAMDIJE SELVER 161113 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAKIĆ MILOŠA NIKOLA 150712
ŠAKIĆ MILORAD MIRJANA 210923 KOVIN PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠAKIĆ MILOŠ DRAGIŠA 150110
ŠAKIROVSKI RISTA TANE 140202
ŠAKOTA JOVE NIKO 270121 STOLAC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAKOTA PANTE NOVICA 150328 STOLAC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAKOTIĆ BLAŽO MILORAD 29 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠAKOTIĆ MATO VELJKO 16 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠAKOTIĆ MARKO DIMITRIJE 06 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠALAJEV NIKOLE MIHAJLO 200995
ŠALAMON STJEPANA MIRKO 230218 VUKOVAR VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠALAMUN LEOPOLDA IVAN 140514 PTUJ MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA