Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠARIĆ SALIH MUHAREM 25 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠARIK JOVAN MARKO 100688 KULA SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠARIK MARKA VLADIMIR 280525 KULA SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠARIK MARKA ANDRIJA 111211 NOVI SAD NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠARIK MARKA MIHAJLO 280214
ŠARIK MARKA MIROSLAV 051121 KULA SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠARIN JOSIP IVAN 24 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠARKANJ LAJOŠA SILVESTER 240129 SOMBOR SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠARKEZI PETRA JANOŠ 280330
ŠAROVIĆ MILANA NEDELJKO 030314 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠARUNIĆ ŠIME IVAN 180824 ZADAR ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠAŠIĆ JOVANA UROŠ 270100 DONJI LAPAC GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠAŠINAČKI STEVE VASA 060527
ŠATNI IVAN VLADIMIR 090529 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠATRA BRAHIMA OSMAN 150428 ĐAKOVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA