Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŽABIĆ OSMANA MUHAMED 151016 TUZLA TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŽABOTA MARTIN MARTIN 101020 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
ŽAGAR FRANJE BRANKO 300625 ŽUPANJA VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽAGAR FRANCA MARIJAN 210320
ŽAGAR FRANC FRANC 200426
ŽAK VACLAV STANISLAV 011099 DOBOJ DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŽANIĆ ANTONA JOSIP 150314
ŽARIĆ ANDRIJE DRAGUTIN 14 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽARIĆ BESA TOMO 50712 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽARIĆ JOVICE JAGOŠ 271014 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽARIĆ MILANA OLGA 010621 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽARIĆ MILANA LJUBOMIR 041111 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽARIĆ PETAR MIRKO 251223 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽARIĆ VIDOJE BOŽIDAR 14 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽARKOVIĆ DRAGAN 030332 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA